پروژه ها

1401
شهرداری پاکدشت
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جامع مدیریت حمل مسافر و بار

بنیاد شهید و ایثارگران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کنترل ورود و خروج اموال و افراد

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
پیاده سازی

پورتال جامع

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جمع اوری اطلاعات دام های کشور شامل گاو ، گاومیش ، شتر ، اسب ، گوسفند

1400
شرکت مگا موتور
راه اندازی پیاده سازی

سامانه جامع فروش

راه اندازی پیاده سازی

پورتال جامع

سازمان استاندارد ملی ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی ، گواهی دهنده ، ازمایشگاه ها ، کارشناسان ، مدیران کنترل کیفیت و آموزشگاه های همکار

شهرداری تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت صورت وضعیت های پیمانکاران شرکت شهربان ، حریم بان و معبربان

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت بحران

سازمان تامین اجتماعی
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جامع ارزشیابی و بایگانی اسناد

1399
وزارت راه و شهرسازی
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت امور مجلس

شرکت میزکار
راه اندازی پیاده سازی

سامانه جامع کاریابی

راه اندازی پیاده سازی

پورتال جامع

1398
OPG - شهرک کارکنان نفت
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت مجتمع و حسابداری درامدها

1397
شرکت مادرتخصصی ثامن الحجج (ع)
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت اسناد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تردد سراسری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت مزارع شترمرغ

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت مزارع گوسفند و بز

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه منابع انسانی

شرکت ارتباطات زیرساخت
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بایگانی اسناد محرمانه

شرکت بهنوش ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت ناوگان

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت بازاریاب ها

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه فروش برخط

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه برنامه ریزی و کنترل تولید

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت سفارش ها

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کنترل تولید

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه نگهداری و تعمیرات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت قراردادها و فروش

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه خرید و بازرگانی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

(CRM) سامانه مدیریت ارتباط با مشتری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه منابع انسانی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

پورتال مدیریت اشتغال

سازمان جنگل ها، مراتع و ابخیزداری کشور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بهره برداری و پایش و نظارت بر جنگلها

شرکت ملی گاز ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

(RMI) سامانه جامع تاب اوری گاز کشور

اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت مراکز معاینه فنی کشور (سیمفا)

1396
شرکت نظم سازان ایمن تردد
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت، تولید و ارزیابی نقشه های ترافیکی

پیاده سازی

پورتال جامع

شرکت افتاب تجارت سامان (زیرمجموعه بانک سامان)
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت عملکرد ، عملیات و کارکرد کارکنان

شرکت شهرک های صنعتی تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

(SPX) تجمیع اطلاعات کارفرمایان و پیمانکاران صنایع کوچک

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

SPX پورتال

1395
وزارت کشور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جمع اوری اطلاعات ناوگان بار کشور

1394
مرکز تحقیقات نیرو(متن)
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت پروژه ها

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کمیته های تحقیقات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه داوران

سازمان جانبازان و معلولین – وابسته به شهرداری تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه پذیرش و اعزام

1393
ریاست جمهوری
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تجمیع مصوبات و ایین نامه های دولت

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه محاسبه حقوق پژوهشی اساتید

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه پژوهشی

شرکت مادرتخصصی منابع اب ایران
طراحی تحلیل وشناخت

سامانه طرح جامع داده ای و فرایندی شرکت مادرتخصصی و شرکت های اب منطقه ای زیرمجموعه

1392
شرکت کشتیرانی اروند شیپینگ
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بازرگانی

شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تبدیل اطلاعات FFSDB و انباره داده ای مخازن نفتی کشور

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

پورتال سازمانی

شرکت توانیر
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جامع تحقیقات برق کشور

1391
شرکت دامپروری باما
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه فنی مدیریت دام

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه انبار

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تغذیه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بهداشت و درمانگاه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه قرارداد

1390
فدراسیون تنیس روی میز
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

پورتال و وب سایت شرکت

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت مسابقات ،ثبت نام و برگزاری

1389
سازمان راهداری کشور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اطلاع رسانی راه های کشور (اترک)

شرکت کریاس بنا
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت پروژه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری خاص منظوره

شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

پورتال جامع سازمان

شرکت مشاورین بازار
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت آژانس ها

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه دفاتر مسافرتی و تورها و پیامک

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه های حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

1388
صندوق بازنشستگی شرکت واحد تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

شهربازی سرزمین عجایب کرمان
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت دستگاه های بازی

مجتمع اموزشی صبا
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اموزش دبیرستان

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه ثبت نام

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه پرسنلی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه ثبت و تصحیح امتحانات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بوفه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه ارزیابی

اتحادیه تاکسیرانی کل کشور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه كنترلي و پايشي تاكسي هاي تلفني ، خطي و گردشي به همراه مدیریت سخت افزار مربوطه شامل کارتخوان، GPS چاپگر و مدیریت ECU خودرو

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه جامع تاکسیرانی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری نسخه ستاد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری نسخه سازمان های تاکسیرانی نصب شده در 50 سازمان تاکسیرانی

سازمان تاکسیرانی ورامین
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه های حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

سازمان تاکسیرانی اسلام شهر
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کیوسک اطلاع رسانی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مرخصی رانندگان

شرکت مهیا الکترونیک
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت ترافیک

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

اطلاعات جغرافیایی شهرهای کشور (تیمیس)

1387
شهرداری تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه طرح مدیریت تفصیلی شهر تهران

سازمان خصوصی سازی
پیاده سازی

سامانه سهام عدالت

1386
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تجميع اطلاعات شركت‌ها و واحدهاي بنياد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه گزارش پویای تجمیعی

شرکت کشتیرانی بوسکو
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بازرگانی

1385
شرکت خدمات حمل و نقل دریایی بنیاد بارانداز(سینا)
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری خاص منظوره

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اموال

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه خزانه داری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حقوق و دستمزد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

پورتال سازمانی

(TBT)شرکت ترابری بین المللی تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب و بارنامه

فروشگاه های زنجیره ای شهروند
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه دریافت و پرداخت

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه نگهداری و تعمیرات

شرکت فراسوی سرمایه
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

1384
شرکت کنترل ترافیک تهران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

SCATS نرم افزار کنترل گر هوشمند چهار راه ها تحت

شرکت بیمه ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه نرخ دهی بیمه های 13 گانه تحت تلفن همراه

شرکت بیمه البرز
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

نرم افزار نرخ دهی بیمه های 13 گانه تحت تلفن همراه

سازمان بنادر و کشتیرانی بوشهر
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه عوارض بندری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه انبارداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تخلیه و بارگیری لنج

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تخلیه و بارگیری کانتینر

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اموال

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه انبار

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه دریافت و پرداخت

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه منابع انسانی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه قرارداد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بودجه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حقوق و دستمزد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تدارکات داخلی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صندوق پس انداز کارکنان

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کاراهمراه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بهای تمام شده

شرکت فراورده های پزشکی ایران
تحلیل وشناخت

سامانه قرارداد

تحلیل وشناخت

سامانه فروش

تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب

تحلیل وشناخت

سامانه مالی

تحلیل وشناخت

سامانه اموال

تحلیل وشناخت

سامانه انبار

تحلیل وشناخت

سامانه پرسنلی

تحلیل وشناخت

سامانه نگهداری و تعمیرات (نت)

1383
شرکت گوشتیران
راه اندازی

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بهای تمام شده

شرکت خودروسازی بن رو
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری خاص منظوره

1382
(ITI)شرکت بازرسان فنی ایران
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه گردش فرم های اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تجهیزات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مواد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه قرارداد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تدارکات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه منابع انسانی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه سخت افزار

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه برنامه ریزی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه روابط عمومی

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه آموزش

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حراست

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اموال

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه انبار

1380
شرکت اب و برق صبا
راه اندازی

سامانه اتوماسیون اداری

1379
سازمان غله
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه حسابداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بودجه

پژوهشگاه نیرو
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تحليل اطلاعات كوپلرها و دستگاه‌هاي الكترونيكي نيروگاه نكا

1378
شرکت حمل و نقل بین المللی ابادان
راه اندازی

سامانه اتوماسیون اداری

شرکت حمل و نقل سوسنگرد
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صدور بارنامه

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب

1376
شرکت واحدگشت
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه آمار و عملیات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه قرارداد

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه صورتحساب

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه بهای تمام شده

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کارکرد رانندگان

راه اندازی

سامانه اتوماسیون اداری

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه نگهداری و تعمیرات (نت)

راه اندازی

سامانه پرسنلی

راه اندازی

سامانه گزارش پویا

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه تبادل اطلاعات مابین 4 مرکز در تهران با تجمیع اطلاعات

1375
مرکز تحقیقات نیرو
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه مدیریت پروژه ها

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه کمیته های تحقیقات

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه داوران

راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه اسناد

شرکت تایدواتر
راه اندازی پیاده سازی طراحی تحلیل وشناخت

سامانه امار و عملیات کانتینرهای بندر شهید رجایی

پایان