تخصص ها و فناوری ها

Applify - App Landing HTML Template
 • طراحي ، مشاوره ساخت و پياد ه سازي معماري و چارچوب نرم افزارهاي بزرگ و يكپارچه
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر كامپيوترهاي دستي (Handheld)
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر تلفن همراه با امكانات SMS,MMS,Bluetooth
 • طراحي و ساخت سامانه هاي مبتني بر فراروند (متدولوژي) UP و ابزار Rational
 • اتصال سامانه ها به دستگاه هاي جانبي از قبيل PLC و دوربين
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر تلفن (امكانات مرتبط با تلفن گويا و به صورت نرم افزاري و بدون نياز به سخت افزار اضافي )
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر پردازش تصوير
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر GIS و GPS
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر كارت هاي هوشمند و RFID
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر باركد
 • ارايه سامانه هاي مبتني بر مديريت ناوگان ( FMS يا AVL)
 • ارایه سامانه های مبتنی بر تبلت و سیستم عامل اندروید
 • ارایه پورتال های مبتنی بر پورتال ساز Liferay