1399/12/12 سه شنبه

021-66499539     021-66497944

 
 
 

شرکت بهین افزار با بیش از ده سال سابقه در انجام پروژه های مختلف، مفتخر است که امروز با کادری کاملا تخصصی و به روز ، آماده همکاری در زمینه های مرتبط با فن اوری اطلاعات  می باشد.

 

 

 

 

 

 

اين سامانه در ساده‌ترين حالت خود قابليت بسترسازي براي مستندات سازمان و گردش اطلاعات سازماني و بدون كاغذ نمودن محيط عملياتي را دارا مي باشد. اين سامانه در عين حال قابليت بسترسازي براي سامانه جامع سازماني را نيز دارا بوده و به ازاي آن سامانه ‌هاي خاص براي كاربردهاي مختلف اداري از قبيل مالي، اداري و عملياتي نيز وجود داشته و قابل ارائه است. اين سامانه دربردارنده توانائيهايي نظير موارد زير مي باشد:

میز الکترونیک

· امکان اجرای تحت شبکه و وب

· امکان تعریف گروه بندی های مختلف اسناد

· امکان استفاده از نرم افزارهای جانبی مانند Word و Excel جهت تولید اسناد

· امکان انجام بایگانی شخصی بسته به نظر کاربران

· تعریف قالب های چاپ نامه ها و فرم ها به صورت گرافیکی و یا با Word

· امكان تعريف چارت سازماني و سمت هاي داخل واحدها و سلسله مراتب بينابيني و استفاده از اين تعاريف در پياده‌سازي سياست‌هاي سازماني.

· امکان ورود اطلاعات از طریق قلم نوری با امکان بازگرداندن و پاک کردن نوشته ها

· مديريت كامل تمام اسناد داخل سازمان اعم از صادره، وارده، داخلي (بين واحدها و داخل واحدي) و فرم‌هاي اداري.

· امکان استفاده از امکانات OUTLOOK درداخل برنامه

· امكان خودكار سازي عمليات بر روي اسناد بسته به نظر كاربران و انواع اسناد موجود و تفويض اختيار.

· امكان نمايش روند گردش اسناد به صورت گرافيكي.

· امكان تعريف چارت سازماني براي تمام شركت‌هاي طرف كار با سازمان.

· بايگاني هوشمند خودكار براي طبقه‌بندي اسناد بدون محدويت در سلسله مراتب.

· امكان تعريف ساختار ميزكار هر كاربر بسته به تعاريف سامانهي و يا نظر كاربران مربوطه با استفاده از ساختار درختي و بدون هيچ محدوديت.

· داشتن پوشه و کارتابل واحد به ازاي تمام انواع اسناد و يكنواختي كاركرد به ازاي تمام اسناد متنوع سازماني.

· امكان طبقه‌بندي اسناد به صورت خودكار و بسته به تمام اطلاعات موجود در مورد سند و بسته به نظر كاربران سامانه در پوشه هاي ميزكار.

· امكان برقراري ارتباط مابين اسناد و موجوديت‌هاي مهم سازماني و تشكيل پرونده به ازاي هر يك.

· پشتيباني مفهوم ميزكار (Work Desk) به ازاي هر سمت سازماني و امكان انتقال آن ميز به كارمندان جديد در سمت.

· امكان به اشتراك گذاري اسناد براي كاربران مختلف و پشتيباني از روش Black Board (اطلاع به كاربران داراي نفع در ازاي تغييرات به وجود‌آمده بر روي اسناد به اشتراك گذاشته شده).

· امكان نسخه برداري‌هاي مختلف از اسناد به منظور مشخص بودن انواع تغييرات انجام شده بر روي اسناد به ازاي هر كاربر (Versioning) .

· امکان تعریف انواع روش های شماره دهی به نامه ها

· امكان تعريف عمليات دسته‌اي متداول به صورت كليدهاي ميانبر و بسته به نظر كاربر.

· امكان تغيير اقلام اطلاعاتی نمایش داده شونده مربوط به نامه ها

· امكان پشتيباني مستقيم از چندين سمت براي يك شخص و امكان استفاده از تمام كارتابل‌هاي مربوط به شخص در يك محل ثابت و بدون نياز به ورود و خروج‌هاي مكرر به/از سامانه .

· امكان ارائه گزارش‌هاي مديريتي براي كاربران ارشد و مديران در مورد آمار عملكردي كارمندان و استفاده كنندگان از سامانه .

· امكان تعريف جايگزين براي اشخاص و يا محول كردن بخشي از كارهاي يك فرد به اشخاص ديگر (تفويض‌اختيار).

· امكان گذاشتن پيام صوتي در ارجاعات.

· امكان پيام دادن به راهبران و يا افراد تعريف شونده در سامانه در ازاي رخدادهاي سامانهي به صورت‌هاي سامانهي، تلفني و يا با پيام کوتاه .

· امكان استفاده كامل از عمليات Drop‌‌‌‌‌‌‌ &Drag براي انجام عمليات و نقل و انتقالات بر روي اسناد موجود بر روي ميزكار.

· امكان انجام عمليات مختلف مورد نياز براي اسناد از قبيل پيگيري، معوق‌كردن جابجايي، بايگاني، ارسال، نگهداري كپي، ارسال و دريافت نمابر، ارسال پس الكترونيك و ...

· امكان انجام Chat براي كاربران داخل سامانه با امكان ارسال و دريافت فايل و یا از طريق صوتي.

· امكان تمرين و تست‌ قلم نوري به ازاي كاربران.

· امكان تعريف شكل امضاي كارمندان و تعبيه امضاء در پايين اسناد صادره (با امکان تعریف دو نوع امضای فارسی و انگلیسی به ازای هر کاربر ).

· ابزار عمومي كارمندان شامل يادآوري، ثبت هزينه‌ها و ...

· امكان ارسال و خواندن نامه‌هاي پست الكترونيك از داخل سامانه و ثبت اسناد وارده از طريق پست الكترونيك.

· امكان محدود كردن افراد قابل دسترسي براي ارسال اسناد و پيام

· داراي امكان تعريف ارتباطات مابين اسناد به صورت نامحدود با اعمال محدويت‌هاي مختلف.

· امكان تعريف گروه‌هاي ارسال براي هر كاربر براي كم‌كردن زمان انتخاب كاربران.

· داراي تابلوي اعلانات براي اطلاعیه های وبخشنامه ها

· صندوق انتقادها و پیشنهادها

· داشتن دفترچه تماس های داخل سازمانی ، بین سازمانی و شخصی به ازای کاربران

مدیریت گردش کار

· داراي موتور گردش كار مجزا و امكان تعريف مسير كار Work Flow)) به ازاي اسناد ( به صورت گرافيكي) و قابليت كامل براي تعيين اشخاص در مسير به صورت خودكار و دستي و انواع شرايط بررسي شونده كه توسط موتور گردش كار كنترل خواهد شد. قابل ذكر است كه شرايط قابل ارائه براي گردش كار اسناد مي‌تواند تا حد اطلاعات كامل هر سند و ارتباطات آن با بقيه اجزا اطلاعاتي موجود باشد.

· مبتنی بودن بر استانداردهای ISO

· امکان تعریف گردش كاري اسناد به صورت گرافیکی و امکان نمایش محل فعلی سند در گردش کار

· داشتن انواع امکانات مربوطبه روند نویسی شامل ترتیب ، حلقه و شرط در تعریف گردش خودکار

· امکان تغییر رفتار سامانه های موجود با تعویض گردش کارهای موجود در سامانه ها (مانند فرایند فروش)

· امكان طبقه بندي اسناد جاري سازمان و امكان استفاده از اين طبقه‌بندي براي گردش كاري سازمان.

· امکان تعریف گردش کارهای مختلف به ازای یک نوع سند و بسته به انتخاب کاربر

· امكان كنترل نحوه كار كارمندان با توجه به قابليت تعريف زمان مورد لزوم براي انجام كار در نمودار‌هاي گردش كاري تعريف شده و ارائه گزارش‌هاي كنترلي براي پروژه‌ها و يا كارهاي انجام شونده در سامانه .

· امكان مشخص نمودن گلوگاه‌هاي سازمان (Bottleneck) با توجه به متوسط زمان انجام كار در موقعيت‌هاي سازماني و زمان برآوردي مورد نياز.

· امکان انتخابی کردن مسیرها بسته به نظرکاربران و استفاده از عامل های تصمیم گیری برای انتخاب مسیرهای مربوطه

· امکان ادغام گردش کارهای مختلف

· امکان اتصال و استفاده از اطلاعات داخل گردش کار در سامانه های موجود و قدیمی (به صورت دوطرفه )

· تعریف مسیولین پیگیری درگردش کارها و انجام علمیات خودکار به ازای عملیات دارای تاخیرسندساز و خروجی ساز

این ابزار به منظور تولید انواع اسناد و فرم های موجود در سازمان و قالب های چاپی مربوط به اسناد مورد استفاده قرار گرفته و میتواند با محیط قدرتمند خود بستره مورد لزوم جهت رسیدن به محیط سازمانی بدون کاغذ (Paperless)را فراهم نماید . از این ابزار به منظور دسته بندی نامه های دبیرخانه و اندیکاتور نیز می توان استفاده نمود .

· امكان تعريف اقلام اطلاعاتی مجزا ( فيلدهاي اطلاعاتي) به ازاي هر يك از انواع اسناد با هر نوع ممكن شامل متن ، اعداد صحیح و اعشاری ، تاریخ ، لیست های انتخابی آرایه ای ، لیست های انتخابی متصل به پایگاه داده ای ، تصویر ،صوت و ...

· قابليت استفاده از اقلام اطلاعاتی اسناد در گزارش های پویا و شرط های مربوط به گردش خودکار

· امکان کار کردن با این اسناد با قالب کلی کار با اسناد موجود در سامانه و در میز الکترونیک کاربر و در تمامی سامانه های موجود

· امکان تعریف قالب های چاپی برای اسناد و سامانه ها به صورت گرافیکی و یا با Wordمدیریت کارکردن خارج ازسازمان کاربران و افراد مرتبط با سازمان(کاراهمراه )(Offline)

· امكان گذاشتن پيام براي كاربران خارج از سامانه و داشتن وقايع نگار به منظور ارائه وضعيت سامانه به كاربر آن سامانه .

· امكان ديدن كارتابل كارمندان براي سرپرستان سطوح بالاتر بسته به چارت سازماني.

· امكان تعريف كارتابل براي تمام سطوح سازماني اعم از كارمندان، واحدها، افراد طرف كار با سازمان و شركت‌ها.

· امكان انتقال اسناد و تصاوير مربوطه بر روي كامپيوترهاي همراه و بردن آنها به جلسات و سمينارها در صورت لزوم.

· ارائه امكانات سرور پورتال (ارتباطات مراجعان بيروني سازمان از طريق اينترنت و پر كردن فرم‌ها و اسناد مربوطه و امكان انجام پيگيري‌هاي بعدي).

· ارايه نحوه كاركرد خارج از خط( Offline Cartable) براي انتقال اسناد مديران به خارج از اداره و بازگرداندن عمليات انجام شده بر روي آنها و قابل ارائه تحت اينترنت. و یا با خطوط تلفن

· امكان ارتباط با سامانه از طريق اينترنت.

 

نمونه هایی از وب سایت های تهیه شده

 
     
         
     

 

 

 

تعدادی از مشتریان:

 

پژوهشگاه نیرو واحد گشت ایران ایر تور توانیر فدراسیون تنیس روی میز  وزارت کشور فروشگاه های شهروند بنیاد مستضعفان شرکت واحد سازمان راهداری اتحادیه تاکسیرانی

 

 
 
 
اطلاعات تماس

 

آدرس:

تهران، خیابان 16 آذر، پلاک 54، طبقه چهارم، واحد 7

تلفن:

66499574 - 66499579

سامانه مشتریان
شناسه:
گذرواژه: